a
Trường THCS Võ Thị Sáu
a
Giới thiệu quyển sách "Ăn gì để tốt cho sức khỏe và làm đẹp"

Giới thiệu quyển sách "Ăn gì để tốt cho sức khỏe và làm đẹp"

  • 02/04/2014
"Sức khỏe quý hơn vàng" điều khẳng định này có lẽ ai cũng biết, nhưng nhiều khi vì cuộc sống bộn bề công việc nên nhiều người quên đi điều cơ bản này cho đến khi vướng vào bệnh tật, đau yếu người ta mới sực nhớ ra, có khi là quá muộn. Ông bà ta cũng đã dạy "ngừa bệnh hơn chữa bệnh". Nhất là trong xã hội ngày nay môi trường sống ngày càng ô nhiễm, tương phản với sự phát triển, khoa học kỹ thuật, công nghệ,...v..v... Những điều cần biết để đời sống luôn an toàn và hơn nữa là làm đẹp cho bản thân, gia đình, cộng đồng,...Bất cứ ở tuổi nào sự an toàn cho mỗi cá nhân trong đời sống hằng ngày là điều quan trọng . Quyển sách này sẽ là tài liệu quý giá cho tất cả chúng ta hiểu biết thêm một số kiến thức mà ai cũng cần phải biết.