a
Trường THCS Võ Thị Sáu
a
Học sinh các khối lớp tặng sách dưới sân cờ

Học sinh các khối lớp tặng sách dưới sân cờ

  • 02/04/2014
Sách là sản phẩm của trí tuệ. Nhiều người đã nói về công sức để có được một tác phẩm, một cuốn sách. Nhiều vĩ nhân trên thế giới đã nói về sách. Một vĩ nhân của Ấn Độ thì nói: "Chỉ nên đọc sách của những người đã đắc đạo". Nhà thơ Tế Hanh thì viết: "Sách ơi! "Tình yêu đẹp nhưng không bền bỉ/ Ốm đau nhiều đôi lúc bạn bè xa. Chỉ có sách một niềm chung thủy, Sách chẳng bao giờ nỡ bỏ ta...". Cũng chính vì thế mỗi năm việc các khối lớp tặng cho thư viện một quyển sác hay có giá trị là một trong những phong trào không thể thiếu được vừa tăng thêm số lược sách cho bạn đọc tham khảo tại thư viện và lại vừa tạo được niềm vui cho tất cả các khối lớp có được niềm vui nho nhỏ khi đã đóng góp một phần nào tri thức cho tất cả chúng ta trên con đường tự học và sáng tạo.