a
Trường THCS Võ Thị Sáu
a
LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠT GIẢI TRONG DỰ ÁN "TVTM"

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠT GIẢI TRONG DỰ ÁN "TVTM"

  • 17/01/2014
Ngày 12/01/2014 tại Thành Phố Đà Nẵng lễ Tổng kết và trao giải thưởng cho những trường đã đạt thành tích xuất sắc về hoạt động Thư viện. Tổng số 35 trường từ 3 miền Bắc, Trung, Nam đã về tham dự đầy đủ của dự án "Thư Viện Thông Minh" . Trường THCS Võ Thị Sáu là một trong số những trường đã đạt được một số thành tích hoạt động nhận được 2 giải thưởng của dự án, đó là một thành tích không nhỏ mà Thư viện nhà trường đã hoạt động trong suốt một năm học 2013.